1. týden
          
porod
06.11
07.11
08.11
09.11
10.11
11.11
12.11
celkem přírůstek

DREAM OF DARK  

 ♀

 415g 

 430g

461g 

493g 

521g 

562g  611g  687g  272g 

DOROTHY AMALIA

 ♀

 364g

 387g 

411g 

442g 

482g 

520g  571g  617g  253g 

DOLORES DE LUNA

 ♀

 361g

385g

407g 

441g 

465g

502g 

553g  608g  247g 

DE JA VU

 ♀

 407g

417g 

443g 

482g 

512g

564g  618g  671g  264g 

DIANNE

 ♀

 403g

410g

426g

460g 

498g

525g  574g  610g  207g 

DARK HONEY

 ♀

 353g

366g 

397g 

 434g 

489g

523g  586g  619g 

266g 

DEEP SPACE

 ♂

389g

416g

426g 

479g

518g

546g  621g  682g  293g 

poznámky

         

drápky

       
2. týden
 
porod 
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
celkem přírůstek 

DREAM OF DARK 

  415g 

 725g 

762g  802g  840g  890g  935g  986g  571g 

DOROTHY AMALIA

  364g   671g  701g  736g  785g  846g  865g  913g  549g 

DOLORES DE LUNA

  361g  654g 702g  720g  780g  840g  872g  928g  567g 

DE JA VU 

  407g   706g  761g  800g  850g  901g  963g  991g  584g 

DIANNE

  403g   652g  708g  752g  815g  847g  891g  926g 523g 

DARK HONEY

  353g   704g  720g  758g  820g  852g  881g   934g 

581g 

DEEP SPACE

  389g  730g 790g  822g  867g  902g  951g  1001g  612g 

poznámky

          drápky     odčerv  
3. týden
 
 
20.11
21.11
22.11
23.11.
24.11
25.11
26.11
celkem přírůstek

DREAM OF DARK 

 

415g

1017g  1036g  1064g  1096g  1138g 1198g  1228g  813g 

DOROTHY AMALIA

 

364g

 982g 1002g 1028g 1068g  1105g 1135g  1172g 808g

DOLORES DE LUNA

 

361g

 969g 997g  1021g 1059g  1102g 1124g  1189g  828g

DE JA VU

 

407g

1036g  1054g  1077g 1114g  1159g 1184g  1202g 

795g

DIANNE 

 

403g

  958g 1002g  1025g  1052g  1098g 1126g 1182g  779g

DARK HONEY

 

353g

 982g  1010g  1032g  1098g  1118g 1133g  1186g  833g

DEEP SPACE 

  

389g

1021g  1057g  1083g  1125g  1185g 1205g  1235g  846g
poznámky 
 
 
 
  vidíme  drápky      
 
4. týden
 
 
27.11
28.11
29.11.
30.11
01.12
02.12
03.12
celkem přírůstek 

DREAM OF DARK 

    415g 1282g 1368g  1401g 1467g 1503g 1567g  1632g   1217g

DOROTHY AMALIA 

    364g 1210g  1287g  1320g  1386g   1410g  1498g  1579g   1215g

DOLORES DE LUNA 

    361g 1254g  1310g  1378g  1460g   1498g  1532g  1598g   1237g

DE JA VU 

    407g 1278g  1352g  1398g  1455g  1496g 1583g  1654g   1247g

DIANNE 

    403g 1215g  1268g  1318g  1435g   1462g  1540g  1618g   1215g

DARK HONEY 

    353g 1236g  1286g  1367g  1422g   1463g  1551g  1623g   1270g

DEEP SPACE 

    389g 1304g  1381g  1410g 1460g   1500g  1610g  1685g   1296g
poznámky            drápky        

5. - 8. týden 
porod 
 5.t
+
6.t
7.t
 +
8.t

DREAM OF DARK

415g

2159g 

 1744g

3000g   2585g 3210g  2795g  3730g  3315g

 DOROTHY AMALIA

364g

2118g 

  1754g  2750g   2386g  2984g  2620g  3410g  3046g

 DOLORES DE LUNA

361g

2142g 

  1781g  2900g   2539g  3215g  2854g  3790g 3429g

 DE JA VU

407g

2208g 

  1801g  3100g   2693g 3429g  3022g  3850g 3443g

 DIANNE

403g

2025g 

  1622g  2700g    2297g  2976g  2573g  3406g 3003g

 DARK HONEY

353g

2112g 

  1759g  2900g   2547g 3215g  2862g  3650g  3297g 

 DEEP SPACE

389g

2312g 

  1923g  3200g  2811g 3746g  3357g   4052g 3663g
 poznámky
 
 odčerv.dráp.
 
 čip+očk
 
drápky 
 
 odčerv.